Retur & Reklamation

Ångerrätt & Retur

Som privatperson och enligt distansköplagen, har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du har tagit emot din beställning.


Privatkund har rätt att ångra ett köp utan att ange något skäl inom fjorton (14) dagar ("Ångerfrist") från det datum då varan mottagits. Kund som vill åberopa ångerrätt ska meddela Låtsas-bonden detta inom ångerfristen.

Kontakt kan ske via info@bondebetraktelsen.se 

Vid utövande av ångerrätten betalar Kund returfrakt om inte annat anges.


Kund ska återsända varan till Låtsas-bonden utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast fjorton (14) dagar efter den dag då Kund meddelat Låtsas-bonden sin ångerfrist.

Ångerfristen ska anses ha iakttagits om Kund skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Kund ska i paket medsända Ångerblankett ( finns att finna på konsumentverket sida för standardblanketter

https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett 

eller papper där motsvarande uppgifter finns med. 


Returadress:

Wullger & Mimmi AB

Låtsas-bonden

Trödjefjärdsvägen 22

805 96 Gävle


Om Kund utnyttjar Ångerrätt ska Låtsas-bonden utan onödigt dröjsmål och senast fjorton (14) dagar från och med den dag då Låtsas-bonden återfått vara, återbetala Kunds kostnader för ordern. 

Om varans kvalitet har påverkats till följd av att Kund har hanterat den mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktioner, kan avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning komma att göras.


Ångerrätten gäller inte:

Ljudböcker där produkter laddas ner direkt till Privatkunds elektroniska enhet.

Reklamation

Om Låtsas-bonden har levererat en felaktig eller skadad produkt eller om försändelsen försvunnit under transporten ska Kund reklamera till Låtsas-bonden.

Kontakt sker via e-post: info@bondebetraktelsen.se 


Reklamation ska ske inom skälig tid från det att Kund upptäckte eller borde ha upptäckt felet. 


Reklamation ska innehålla följande:

1. Ordernummer/betsällningsnummer

2. Titel eller namn på de produkter som kund vill reklamera.


Retur får ske först när reklamation gjorts och returinstruktioner erhållits från Låtsas-bonden.

Kund har rätt att returnera felaktig produkt på Låtsas-bondens bekostnad förutsatt att Kund följer Låtsas-bondens instruktioner. Retur får inte ske mot postförskott eller efterkrav.


Vid godkänd reklamation har Kund rätt att kostnadsfritt erhålla en ny, felfri produkt eller behålla produkten och få ett överenskommet prisavdrag, eller häva köpet, varvid produkten returneras och erlagd betalning återfås.


Låtsas-bonden följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer

Låtsas-bonden följer svensk lag vid en eventuell tvist. Läs mer på mer på http://www.konsumentverket.se.

Leverans

Leverans sker normalt med varubrev till Privatkund och med Företagspaket eller varubrev till Företagskund.


Låtsas-bonden ansvarar för varorna vid leverans till Kund.

Varan anses vara levererad när försändelsen är utdelad i brevlåda, avlämnad som påse på dörren, uthämtad hos ombud eller kvitterad vid leverans till dörr.

Kund ansvarar för varorna vid retur till Låtsas-bonden. Varan anses levererad då kundreturen är inkommen och registrerad hos Låtsas-bonden.


Om Kund inte hämtar ut en försändelse, eller försändelse går i retur på grund av felregistrerade uppgifter, har Låtsas-bonden möjlighet att ta ut en avgift för frakt och omkostnader.


Ljudböcker

Leverans av ljudböcker sker via tillhandahållande av en länk för nedladdning. Tillhandahållandet sker genom e-post med länk till  kunds angivna adress.

Vid nedladdningen laddas ljudbok ned på den enhet som Kund önskar använda för lyssning.

Begränsning av antal nedladdningar och begränsning av spridning till antal enheter förekommer. Detta anges i produktinformationen vid beställning.


För tillgång till ljudböcker, krävs att kund har tillgång till internet med aktuell enhet.  Kund ansvarar själv för sådan tillgång samt för uppfyllande av gällande systemkrav, t ex uppgraderingar eller uppdateringar.


Köp och användning av ljudbok får endast ske för privat och icke-kommersiellt syfte.

Ljudbok får inte vidareupplåtas och/eller vidareförsäljas eller kopieras (med undantag för kopiering för privat bruk) och inget annat förfogande eller spridning får ske.